> O firmie
Firma:Bomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:ul. Dąbkowskiego 9, 42-217 Częstochowa
Numer KRS:0000241185
Organ:Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy KRS
NIP:573-262-24-71
REGON:240179148
Kapitał zakładowy:50.000 PLN