> Działalność > Elektrownie wiatrowe

Nie tylko gospodarka niemiecka, ale caly świat przestawia sie na odnawialne źrodła energii. Energii, której wytwarzanie nie powoduje szkód w środowisku naturalnym, jest neutrealne dla otoczenia. Tym rygorystycznym warunkom idealnie odpowiadają elektrownie wiatrowe. Ostatnim światowym osiagnięciem sa tzw. farmy wiatrowe stawiane na dnie morskim w ściśle określonych obszarach morza. Są to bardzo duże jednostki - moc generatora zainstalowanego na 1 wieży to 5MW, a wkrótce będą instalowane o mocy 6,5 MW. Wszystko to wymaga bardzo mocnych, stabilnych, odpornych na działanie wody morskiej konstrukcji wykonanych z drobnoziarnistych stali o podwyższonej wytrzymałości.

Od lutego 2009 zdobywamy nowe doświadczenia przy budowie morskich elektrowni wiatrowych: są to najcięższe ich elementy czyli podstawy tzw. Stützkreuz. Przy masie podstawy 495 ton, to ponad 320 mb spawów, sprawdzonych w 100% US, oszlifowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie tak, aby spełniały rygorystyczne warunki odbioru Niemieckiego Lloyda, a ich żywotność w słonej morskiej wodzie wynosiła gwarantowane min.25 lat. Proces spawania przebiega w warunkach podwyższonej temperatury, grubość łączonych elementów: 70mm, to znacznie więcej niż przy budowie statków.

Nasi spawacze zatrudnieni są również przy spawaniu segmentów wież rurowych tych elektrowni i ich wyposażenia jak: włazy, uchwyty, oblachowania. Tutaj również 100% spoin jest badane US.