> Działalność > Inne konstrukcjie stalowe

Wybrane zdjęcia przedstawiają szerokie spektrum wykonanych przez nas prac na potrzeby różnych gałęzi przemysłu, gospodarki. Są tu urządzenia związane z:

  • ochroną środowiska jak np. filtry przemysłowe, różnego przeznaczenia zbiorniki, kominy
  • z przemysłem rolno spożywczym: silosy, podajniki pasz, urządzenia zasypowe
  • z przemysłem motoryzacyjnym: piece tunelowe